Строителство срещу обезщетение

Строително-инвестиционна
компания

Заедно

Вашата идея
с нашите ресурси

Устоичив модел
за печеливши проекти

Строителството срещу обезщетение представлява иновативен и гъвкав модел за развитие на недвижими имоти, при който собствениците на земя предоставят своя имот на строителна компания, която в замяна извършва строителни дейности.

Този подход позволява на собствениците да се възползват от съществуващия потенциал на техните имоти без да инвестират допълнителни средства и време.

Процеси и етапи

Процесът на строителство срещу обезщетение преминава през няколко ключови етапа:

+ Предварителни преговори и договорка

Обсъждат се условията и параметрите на проекта, включително процентното разпределение на бъдещите обекти между собственика на земята и строителната компания.

+ Проектиране и разрешителни

Разработва се детайлен проект и се осигуряват необходимите строителни разрешителни.

+ Строителство

Реализират се строителните дейности според договорените условия и срокове.

+ Приемане и разпределение

Завършените обекти се разпределят между страните съгласно предварителната договорка.

Какво получава собственика
Строителство срещу обезщетение
Строителство обезщетение

Предимства

Строителството срещу обезщетение предоставя редица предимства както за собствениците на земя, така и за строителните компании:

+ За собствениците

Без необходимост от капиталови вложения, те получават готови имоти или парични компенсации, които могат да използват за лични или бизнес цели.

+ За строителните компании

Получават достъп до нови парцели за развитие, като минимизират първоначалните инвестиционни разходи и споделят риска с партньорите си.

Какво правим

Ние строим
вие печелите

Строителство
срещу обезщетение

Строителството срещу обезщетение е ефективен и изгоден модел за развитие на недвижими имоти, който улеснява реализирането на строителни проекти и създава нови възможности за собствениците на земя. Този подход се отличава със своята прозрачност, взаимна полза и адаптивност към различни условия и изисквания на пазара.

Запознайте се с портфолиото ни от успешно реализирани строителни проекти и бъдещи начинания.

10000+

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ

84+

КЛИЕНТИ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

Домът Има Значение Ви Груп Бг Домът Има Значение Ви Груп Бг
Домът Има Значение Ви Груп Бг Домът Има Значение Ви Груп Бг

Не се колебайте

Имате парцел или проект
свържете се с нас

Контакти