Апартаменти от строител / Имотни сделки / Строителство и Имоти

СТРОИТЕЛСТВО СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Строителство срещу обезщетение

Да дадеш парцел на строителна фирма, която да построи собствена сграда и да получиш едно или няколко жилища като обезщетение – тази практика е позната много отдавна и се нарича строителство срещу обезщетение. Основните нормативни актове, които регулират материята, са Законът за собствеността (ЗС), Законът за устройство на територията (ЗУТ) и Законът за задълженията и договорите (ЗЗД).

Тук трябва да отбележим, че думата „обезщетение” не е съвсем точна, защото страната, която дава парцел не е предварително ощетена. Всъщност собственикът на терена получава в замяна от строителя апартамент, офис, магазин или друг вид помещение, според договореното. Ако една такава сделка бъде договорена правилно, тя може да донесе големи ползи и за двете страни. Предимството пред директната продажба на парцел е, че собственикът не губи правото си на собственост, а в същото време получава други имоти, които би могъл след това да продаде или ползва.

Добрите и лошите страни на тази практика

Към този вариант се пристъпва най-често, когато земите пустеят, а собствениците нямат финансовата възможност сами да построят нещо. В същото време не са атрактивни за продаване, защото купувачът, освен да закупи терена, трябва да разполага и със средства да инвестира в него. И често най-добрият вариант се оказва такъв терен да се даде на строителна фирма. Ползите за собственика са, че при добра договорка, обикновено получава имоти на стойност, по-голяма от сумата, която би получил при продажба на мястото. Ползите за строителя – спестява оборотен капитал, като не се налага да влага първоначални средства за закупуването на терена. В същото време спестеният оборотен капитал често се влага в самия строеж.

Като всяка сделка, тази също има негативи. За собственика на терена основният негатив е, че трябва да изчака 2-3 години, докато бъде построена и въведена в експлоатация сградата. Понякога това е свързано с допълнителни разходи от негова страна – ако примерно е живял в стара къща с двор, които е предоставил на строителя срещу ново жилище, собственикът вероятно ще се наложи да плаща квартира, докато строежът бъде готов. Има известен риск при отдаването на парцела, но ако документите бъдат оформени правилно, той е сведен до минимум. Ако пък случайно сградата не бъде завършена поради фалит на строителя, то собственикът получава обратно парцела си, като в случая губи няколко години, през които сградата е можела да бъде построена.

СТРОИТЕЛСТВО СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Оформяне на документите

При стартиране на такава процедура, най-напред страните сключват предварителен договор. Важна подробност е, че този договор няма вещно правно действие. Предварителният договор урежда най-съществените части от бъдещия окончателен договор: видът на сградата, типът на строителството, степента на завършеност на обектите, които собственикът на земята ще получи като обезщетение, срокът на работа, и т.н. Едва след сключването на окончателен договор пред нотариус настъпват правото на строеж, правото на собственост върху бъдещите обекти, предвидени за обезщетение. Предварителният договор може да се превърне в окончателен с решение на съда.

Строителстви срещу обезщетение

Какво реално получава собственикът при строителство срещу обезщетение

Процентът на обезщетение през 2022 г. варира между 20% и 30%. Това зависи от локацията на парцела и от неговото качество. За разлика от далечната2008 г., когато процентът на обезщетение надхвърляше 40%. Но какво всъщност получава собственикът на парцела? Най-общо казано, ако договорката е 25 %, собственикът получава равен процент от всяка част на сградата. На теория това означава 1/4 от общата площ на апартаментите, но и 1/4 от гаражите, 1/4 от мазетата, 1/4 от общите части, 1/4 от магазините, 1/4 от офисите и т.н. Разбира се, възможни са всякакви други договорки, според нуждите и на двете страни.

Настоящата статия не посочва в пълнота спецификата на материята, а само дава основна информация по въпроса. Ако се нуждаете от повече конкретика, не се колебайте да се свържете с нас. Екипа ни ще отговори на всички Ваши въпроси.

„Ви Груп Бг“ търси подходящи за строителство парцели, за строителство срещу обезщетение. Ние ще инвестираме във Вашия имот. Свържи се с нас!