Интериорен дизайн / Отопление

Различните видове отопление – Основни характеристики

Независимо от строителството, изборът на начин за отопление е определящ не само за необходимата инвестиция, но и за потенциалните бъдещи разходи.

Конвектор

Електрическите конвектори изискват минимална инвестиция, което ги прави най-разпространения бюджетен вариант за отопление. Те предлагат сравнително ниво на комфорт и топлина в дома, но са причина за високи текущи разходи за електричество.

Климатик

Климатиците, в сравнение с конвекторите, изискват по-голяма първоначална инвестиция, но са по-енергоефективни, което ги прави по-добрия вариант в дългосрочен план. Освен това, те предлагат удобството за охлаждане на помещенията през горещите месеци от годината.  

Природен газ

Системите за отопление на газ също изискват малко по-висока инвестиция, но в последствие са дори по-икономични от климатиците. Не изискват никакво обслужване, което ги прави комфортния избор за отопление. Неудобството се поражда от това, че няма опция за охлаждане.

Термопомпената система

Термопомпената система, базирана на изпомпване на въздух-вода, може да захранва радиатори, конвектори и подово отопление. Инвестицията в тази модерна технология е по-голяма от всяко от гореспоменатите, но е изключително енергоспестяваща алтернатива, която предлага не само отопление, но и охлаждане. Това я прави най-подходящата за потребители, които целят дългосрочно контролиране и редуциране на текущите разходи за енергия.

Различните варианти са подходящи за различни видове сгради и изборът зависи силно от вашите лични предпочитания: дали да инвестирате повече и да си спестите в бъдеще или да изберете настоящия по-бюджетен вариант. Независимо от избора ви, един от най-важните фактори, влияещи силно върху потреблението на енергията, е качеството на изолацията на имота.