Имоти във Варна / Иновации / Строителство и Имоти

Устойчивост в архитектурата – Пасивно жилище

Устойчивото развитие в архитектурата въвежда терминът „пасивна къща“. С него се характеризират всички високо енергоспестяващи имоти, които осигуряват домашен уют при впечатляващо ниски разходи на енергия.

В наши дни изграждането на пасивен имот е напълно достъпно, при наличието на толкова информация и технологии на пазара. Този тип жилища са вече много по привлекателни за купувачите, тъй като моментната инвестиция в по-скъпо от стандартното жилище им носи предимството да спестяват от разходите за енергия в дългосрочен план.

За да се постигне определеният норматив на стандартната пасивна къща, тя трябва да има отлична топлоизолация. Така се оптимизира разхода на енергия. Сградата също трябва да бъде с минимално проникване на въздух отвън навътре и отвътре навън.

Инвестирането в модерни пасивни сгради е отлична идея, тъй като това са новото поколение жилища, които ще покорят пазара. Модерните енергоспестяващи къщи са много по-атрактивни за купувачите от страндартното жилище, поради повишения жизнен стандарт и финансовите облаги, които дават допълнителна стойност на купувача.

Икономическите облаги за инвеститора и за купувача не се реализират в краткосрочен план, а носят дългосрочна възвръщаемост. Освен това съществува и допълнителното удовлетворение, че те са част от опазването на околната среда и допринасят към устойчивото развитие.