Инвестиции / Иновации / Отопление

Подобряване на енергийната ефективност в жилищна сграда.

В повечето страни в ЕС, енергийната консумация на сградите достига 40%, което прави потенциала за реализиране на енергийно ефективна стратегия голям. Използването на качествени материали при строителството и добра изолация, може да намали тази консумация с до 80%. Възможно ли е да предвидите разходите си за енергия, преди да закупите имот?

Разбира се! Консумацията на енергия в едно домакинство е около 75% за отопление и охлаждане и 25% за топла вода и ел. уреди. Преди да закупите имот, Вие може да предвидите какви биха били приблизителните разходи за енергия – на база качество на строителство и изолацията на сградата. Нека да сравним популярните изолационни похвати, използвани в строителството.

Поставяне на външна топлоизолация

В сграда, която не е добре изолирана, топлинните загуби са големи и това води го голяма консумация на енергия. Обикновенно топлината се губи през покрива и фасадата на сградата. През последните години масово се използва конвенционалната външна изолация, като при избора на материал се набляга само на коефициента на топлопреминаване – ламбда. Но ако заговорим за инвестиция, която е релевантва за в бъдеще, и естетическия вид на сградата, коефициента на топлопреминаване не е достатъчен.

За да се постигне дълготраен резултат, с ефективни енергоспестяващи погазатели трябва да се избере оптималната комбинация между:

  • Топлоизолационни качества;
  • Механична якост;
  • Гъвкавост;
  • Устойчивост във времето;
  • Пожароустойчивост;
  • Паропропускливост.

Тези характеристики, особено за експандиран полистирен (Стиропор) са взаимно свързани и често противоречащи си. Коефициента ламбда за EPS с плътност 12-14 кг/куб.м. удовлетворява изискванията при изчисляване на енергийната ефективност, но тази по-ниска плътност на изолационния материал рязко намалява механичната якост на системата и съответно нейния живот.

Тоест, когато се използва експандиран полистирен (Стиропор) за да постигнат добри характеристики относно енергийната ефективност на сградата, то е много вероятно след 10 години да се наложи подмяна на изолацията. За това трябва да се подбере изолационен материал, с добре балансирани показатели, да се постигне добро ниво на изолация и устойчивост във времето.

Иновация в строителството: Porotherm 38 W.i Plan

Тухлите Porotherm са иновативен за България продукт, който ще става все по-предпочитан. Пълнените тухли са съчетание от керамика и вата и спестяват много операции по изграждането на стените и напълно премахват нуждата от допълнителна топлоизолация.

Керамичните блокове са направени от естествени материали, и предлагат много предимства. Нега ги погледнем отблизо. Керамичните тухли имат повишена енергийна ефективност, и премахват нуждата от външна топлоизолация. Те изолират интелигентно, като предпазват от студа и задържат топлината. По този начин поддържат помещенията топли през зимата, и прохладни през лятото.

Керамичните блокове позволяват на помещенията да дишат, а способността им да регулират температурата и влажността осигуряват уютен и здравословен микроклимат. Керамичните тухли не само задържат жегата и студа навън, но и осигуряват отлична шумоизолация.

Сигурността също е подсигурена, керамичните тухли са: масивни, дълготрайни, надежни и имат най-високо ниво на пожароустойчивост. Тухлите Porotherm са подходящи за изграждането както на еднофамилни така и на многофамилни сгради.

Този продукт е един от най-устойчивите и енергийно ефективни материали, използвани в съвременното строителство за изграждане на монолитни еднофамилни и многофамилни сгради. Така че що се касае до енергийна ефективност и устойчивост във времето, няма да сгрешите ако инвестирате в покупка на имот реализиран с този продукт.

Повече за тухлите – Porotherm, научете тук: Porotherm 38 W.i Plan