Строителство срещу обезщетение

СТРОИТЕЛСТВО СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Строителство срещу обезщетение Да дадеш парцел на строителна фирма, която да построи собствена сграда и да получиш едно или няколко жилища като обезщетение – тази практика е позната много отдавна и се нарича строителство срещу обезщетение. Основните нормативни актове, които регулират материята, са Законът за собствеността (ЗС), Законът за устройство на територията (ЗУТ) и Законът…

Прочрти повече