Митове и легенди

ЧОВЕШКАТА ЖЕРТВА – ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО В МИНАЛОТО

Много легенди разказват за вградени хора или сенки в основите на строежа. Хората смятали, че така строежът ще бъде здрав и ще устои дълго във времето. Една от най-известните е възпята в народната песен за вграждането на майстор Маноловата жена Невяна. В песента се разказва как трима братя майстори градили мост. Строежът продължавал дълго, защото…

Прочрти повече