БАЗОВИ ПРИНЦИПИ В ИНВЕСТИРАНЕТО

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ В ИНВЕСТИРАНЕТО

Що е инвестиция? Инвестицията e дългосрочно влагане на парични средства или капитал за придобиване на финансови инструменти или други активи. Инвестицията е свързана със спестяването и се различава от потреблението. Тя се изразява в това, да накараме парите да работят за нас. Когато купуваме стоки или ползваме услуги, това не е инвестиция. Добрият инвеститор Добрият…

Прочрти повече
ПРЕГОВАРЯНЕТО – ОСНОВНО УМЕНИЕ В БИЗНЕСА

ПРЕГОВАРЯНЕТО – ОСНОВНО УМЕНИЕ В БИЗНЕСА – ЧАСТ 2

За кого е печалбата от преговорите? Масова практика е когато преговаряме, да се стремим единствено и само към нашата собствена печалба, към това да преговорим нашите условия. А това е тотално грешен подход. И не отчитаме факта, че печалбата на другия не е непременно равна на загуба за нас. Точно обратното. Ако в края на…

Прочрти повече