Затворен Комплекс

Живейте модерно – Част 2: Жилище в затворен комплекс

Продължаваме дискусията от предишната статия, в която засегнахме темата за предимствата да живееш в затворен комплекс извън урбан зоната на големите градове. Вече споменахме сигурността от ограничения достъп, както и удобството да разполагаш с паркомясто по всяко време. Друго предимство на затворения комплекс е самата концепция да представлява „град в града“. Съоръженията в автентичен за…

Прочрти повече
Затворен Комплекс

Живейте модерно – Част 1: Жилище в затворен комплекс

В последните години наблюдаваме миграция на семействата от централната част на града към перифериите, а някои дори предпочитат малки населени места в близост до големите градове. Това може да се дължи на значителното оскъпяване на живота в по-големите градове, което прави малкото населено място много по-привлекателно. Освен това, начинът на живот в големите градове е…

Прочрти повече