ПРЕГОВАРЯНЕТО – ОСНОВНО УМЕНИЕ В БИЗНЕСА ДОВЕРИЕТО

ПРЕГОВАРЯНЕТО – ОСНОВНО УМЕНИЕ В БИЗНЕСА – ДОВЕРИЕТО

Добрите преговори се свеждат основно до изграждане на доверие и емоционална близост. Но внимавайте. За да може един човек да се разбере с друг, често се опитва да съпреживее болката на другия. А това освен, че не е нужно, е и грешно като подход. Достатъчно е да се абстрахирате от емоциите и само да я…

Прочрти повече
Argument

ПРЕГОВАРЯНЕТО – ОСНОВНО УМЕНИЕ В БИЗНЕСА – ЧАСТ 4

Да преговаряш означава да играеш емоционалната игра, върху която се гради цялото общество. За да получите нещо в живота, трябва да знаете как да получите своето в отношенията си с другите. В живота често изпадаме в конфликтни ситуации, в най-различни сфери. Затова е важно да знаете как точно да се държите. За да може да…

Прочрти повече
ПРЕГОВАРЯНЕТО – ОСНОВНО УМЕНИЕ В БИЗНЕСА

ПРЕГОВАРЯНЕТО – ОСНОВНО УМЕНИЕ В БИЗНЕСА – ЧАСТ 2

За кого е печалбата от преговорите? Масова практика е когато преговаряме, да се стремим единствено и само към нашата собствена печалба, към това да преговорим нашите условия. А това е тотално грешен подход. И не отчитаме факта, че печалбата на другия не е непременно равна на загуба за нас. Точно обратното. Ако в края на…

Прочрти повече
ПРЕГОВАРЯНЕТО

ПРЕГОВАРЯНЕТО – ОСНОВНО УМЕНИЕ В БИЗНЕСА – ЧАСТ 1

Единственото нещо на този свят, за което не можем да преговаряме е смъртта. Всичко останало обаче подлежи на преговори. Дали това ще е голяма сделка или нещо дребно в ежедневието – животът ни е низ от преговори. А крайният резултат зависи от това до колко умеем да водим преговори. И то такива, където печелят и…

Прочрти повече