Защото домът…
 
има значение!

Инвестиции

Реализираме инвестиции в строителни проекти в цялата страна, като също така предлагаме и инвестиции срещу обезщетение, така че всяка една Ваша мечта да се превърне в реалност със съдействието на Ви Груп Бг.

Вътрешни

Инвестираме в проекти само в рамките на икономиката на държавата.

01

Реални

Инвестиции в дълготрайни материални активи – (строителни проекти, закупуване на имоти или обурудване и др.) и дълготрайни нематериални активи (интелектуална собственост).

02

Финансови

Дългосрочно и краткосрочно финансиране за закупуване на ценни книжа.

03

Успехът зависи от адекватно управление на финанси

За адекватно управление на финанси трабва да умеете да организирате и контролирате добре финансовите дейности. Трябва да имате безупречни принципи когато боравите с финансовите ресурси и инстроменти.

Това е една от най-важните задачи, пред които се изправя всяка организация с инвестиционни намерения.

Ви Груп Бг разполага с ефективна система за управление на финансовите ресурси, което ни помага да реализираме безкомпромисни инвестиционни стратегии и постигане на определените цели.

Ви Груп Бг

Какво Ви предлагаме

+ Инвестиции в строителни проекти

Всяка една Ваша мечта може да се превърне в реалност. Необходимо е само тя да бъде релевантна и да ни потърсите… Ние ще осигурим дългосрочната финансова устойчивост за да обезпечим реализацията на най-добрите проекти.

+ Инвестиции в интелектуална собственост

Това е доста сложна и деликатна материя, за това ако смятате че притежавате потенциал за развитие на нискорискови активи, потърсете ни. Нашите инвестиционни консултанти ще Ви поканят на беседа, след което ще бъде направен анализ на толерантността към риск както и на очакваната доходност.