Иновации / Строителство и Имоти

Тенденциите в архитектурата на големите европейски градове през новото десетилетие

Въпреки че повечето европейски столици имат свой автентичен архитектурен стил, съхранен във времето и историята и представляващ значително национално наследство, архитектите се обръщат все повече към новаторските идеи и нестандартните форми. Смесването на стилове и елементи, които в същото време да са силно свързани с дадената локация, е една от последните тенденции сред архитектурните дейци в европейските мегаполиси.

Архитектурни Иновации

Новаторския стремеж на всички архитектурни ентусиасти води до естествената еволюция и развитие на местния архитектурен стил за всеки град. Този стремеж не означава, че уникалният стил на града ще се заличи, а напротив, че този стил ще се развие спрямо световните тенденции, като запази автентичността си, чрез комбинацията от класически и съвременни елементи.

Освен новаторство и разчупени фасади, архитектите също се стремят тяхното произведение да изглежда добре в заобикалящата го околна среда. Изключителен пример за това е стъклената пирамида на Лувъра в Париж, която е плод на модерното архитектурно изкуство, но въпреки това си пасва изключително добре с околното пространство. Търсеният ефект в случая не е контраст, а по-скоро допълване на установения стил с модерен елемент.

Стъклетана Ера

Изключително модерни са сградите изцяло облицовани в стъклени елементи. Огледалната и тонирана облицовка пропуска максимално количество слънчева светлина, като в същото време ограничава видимостта отвън към вътрешното пространство.