Строителство и Имоти / Традиции

С ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО – НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО – ЧАСТ 2

Традиции и обичаи на някогашните българи

Един мъж, за да е годен да храни семейство, трябва да умее да съгради къща. А основната грижа на стопанката е била да подреди и украси къщата и да я превърне в дом. В различните региони на страната по различен начин са нареждали къщите си. Но дали голям градски дом, украсен с богати бродирани килими или селска кирпичена къщурка, наредена с най-нужното – в българския дом има една обща черта: навсякъде имаме хармония и ред в пространството.

Стоеж на нова къща

В първия ден на строежа се е правел курбан. Колела се кокошка или агне, което се е извършвало над основите. Така кръвта попивала в тях и придавала здравина. Ако жертвеното животно било агне, главата му се заравяла на мястото на прага. Курбанът трябвало да умилостиви духовете и да пази стопаните от болести и лош късмет.

Така закланото животно ставало курбан на къщата, за да не стане някой от домочадието или първия, пристъпил прага на новия дом. Този жертвен обичай е много стар и в началото жертвата е била човешка, особено при строеж на обществени сгради. Според преданията, всяка обществена сграда има нужда от свой собствен дух-покровител. Затова строителите са принасяли човешка жертва, като са зазиждали жив човек или в по-късни времена – само сянката му. Това според легендите придавало здравина на сградата.