Имотни сделки / Инвестиции

ПРЕГОВАРЯНЕТО – ОСНОВНО УМЕНИЕ В БИЗНЕСА – ЧАСТ 4

Да преговаряш означава да играеш емоционалната игра, върху която се гради цялото общество. За да получите нещо в живота, трябва да знаете как да получите своето в отношенията си с другите. В живота често изпадаме в конфликтни ситуации, в най-различни сфери. Затова е важно да знаете как точно да се държите. За да може да получите своето, но без да навредите. Защото животът е поредица от преговори. Без значение дали става въпрос за покупка на кола или жилище, отношения с партньор или нова работа. А понякога да преговаряш означава да спасиш живот – твоят или нечий друг.

Въздействие

Преговарянето има две отделни функции. Събиране на информация и въздействие върху поведението на човека отсреща. Най-напред трябва да преодолеете личната си неприязън към опонента – ако има такава. И тук не става въпрос да го харесвате. Означава да не допускате чувства и емоции да влияят на преговорите между вас. Успешният преговарящ владее емоционалната интелигентност до съвършенство. Той активно слуша и се стреми да усети начинът на изразяване на другия; стреми се открие евентуалните изненади, които биха могли да възникнат по време на преговорите и за целта се въоръжава с много хипотези. Добрият преговарящ не прави прибързани заключения и е се влияе от собствените си предразсъдъци. Той просто събира информация по време на разговора.

Воденето на преговори не е битка на аргументи. Основната грешка при преговорите е, че повечето хора изхождат от личните си аргументи и изобщо не слушат отсрещната страна. Говорят само за личната си позиция, а когато другият говори, продължават да мислят за собствената си изгода. Ако и другият прави така, преговорите със сигурност няма да вървят добре.

От какво се нуждае опонентът Ви

И тук идва ред да покажете, че не сте просто добър преговарящ, а много добър. За да излезете от този омагьосан кръг е достатъчно да направите нещо просто. Заслушайте се в опонента и се опитайте да го разберете. Когато той усети вашата заинтересованост, ще се почувства в безопасност. А когато човек не се чувства застрашен, е склонен да се отпусне, да говори повече и да е по-искрен. Вашата цел като много добър преговарящ е да разберете от какво всъщност се нуждае опонентът ви. И няма нужда да се съгласявате с него. Достатъчно е да го разберете. Да му покажете, че уважавате емоциите му и да изградите доверие, за да започне истинският разговор.

За тази цел са важни две неща: как слушате и как говорите. Ако пришпорвате разговора, ще оставите у отсрещния усещането, че не го слушате. Бавният говор всъщност успокоява атмосферата. А напрежение не е нужно никому. Когато са положително настроени, хората са склонни да мислят по-бързо, без хаос в главата и са склонни да сътрудничат.

ПРЕГОВАРЯНЕТО – ОСНОВНО УМЕНИЕ В БИЗНЕСА – ЧАСТ 3