Апартаменти от строител / Имотни сделки / Инвестиции

ПРЕГОВАРЯНЕТО – ОСНОВНО УМЕНИЕ В БИЗНЕСА – ЧАСТ 3

Да се подготвим

Добрата предварителна подготовка е ключов момент по пътя на добрите преговори. И отново да напомним – става въпрос за всякакви преговори. Без значение дали сте управител на корпорация или сте в ролята на клиент на мобилен оператор. И в двата случая вие преговаряте. Най-напред трябва да сте наясно какво искате да постигнете и да подредите приоритетите си в сделката. Кое е по-важно за вас – да получите неограничено количество минути за разговор и всеки месец да плащате една и съща висока цена, без значение колко минути сте изразходвали или да си купите предплатена карта и да плащате това, което използвате, но на малко по-висока единична цена?

А сега се постарайте да разберете какво иска другата страна. Налага се да познавате добре контрагента си, без значение дали той е адвокат, продавач или представител на корпорация. Опитайте се да разберете неговите стремежи и ограничения, силните и слабите му страни. Накрая си задайте въпроса – как той вижда вас. Дали отчита всичките ваши предимства и слабости? Това се налага, за да се подготвите за евентуални трудни въпроси от отсрещната страна. Защото в процеса на преговори, ако се наложи да отговаряте подвластни на емоции, нещата няма да завършат добре. Или казано по друг начин – подгответе се предварително като свършите мисленето вместо другите. Така ще имате предимство.

Имайте предвид и че начинът, по който наредите приоритетите си ще е по-различен от подредбата на другия. А това ви дава възможност да се откажете от нещо, което за вас е с нисък приоритет, но с висок за другия. И така да получите нещо, което е с висок приоритет за вас и не толкова важно за контрагента.

Да подготвим нашият План Б

Понякога преговорите не вървят както искате. Трябва да сте готови за този момент и да сте наясно кога сте готови да си тръгнете. Настройте се предварително, че ако не постигнете споразумение, това не е равно на провал. Така предварително ще се чувствате свободни в действията си. Понякога няма смисъл сделката да се осъществи на всяка цена. За тази цел ви трябва така нареченият План Б, който всъщност е алтернатива – какво бихте правили, ако преговорите пропаднат. Тази алтернатива трябва да ви е ясна още в началото. А още по-добре е да имате и План В и Г. Така ще сте сигурни, че никой няма да ви извива ръцете и да ви принуждава да договаряте неизгодни условия.

Когато и другата страна има План Б

Нали сте наясно, че другите също имат алтернатива и са готови да си тръгнат. Постарайте се да разберете в кой момент контрагентът ви е готов да се откаже и да напусне преговорите. Това предварително знание ще ви даде огромно предимство. Не е толкова трудно. Поставете се на негово място и анализирайте ситуацията все едно вие сте той. Така ще съумеете и да му повлияете в някакъв момент.

Когато преговаряте, няма нужда нито да изпадате в параноя, че ще ви измамят, нито да се доверявате сляпо. Просто балансирайте. Добрите умения за преговори могат да помагат през целия живот във всеки един аспект и да ви улесняват. А така и животът придобива повече смисъл.