Имоти във Варна / Строителство и Имоти

Как да изберем парцел – Tерен и форма

Важен момент в избирането на парцел за строителство е изборът на терен. Има случаи, в които теренът се намира на перфектната локация, но площта не е равна и стръмнините могат да допринесат за бъдещи усложнения.

Стръмните терени са сложни за строителния процес, тъй като изискват по-специално внимание към подпорните стени и фундаменталните основи. Това може да коства на строителя и инвеститора повече време, усилия и парични средства от прогнозираните. 

Наклонените терени могат да се усвоят по-добре като сградата се терасира, но това допълнително оскъпява проекта, а и не е нещо, което по принцип инвеститорите желаят. По-разчупените форми на сграда, разположена върху стръмен терен, също могат да са причина за не добре усвоено пространство.

Формата на парцела е определяща и за финалната форма на сградата. Твърде тесни и дълги парцели или такива с неправилни форми сами по себе си ограничават оптимизирането на пространството. Строителните нормативи също поставят определени изисквания спрямо отстоянията и границите на имота, което намалява реалната площ, която може да бъде застроена. Например, ако дължината на парцела ви е 15 м., са необходими по 3 м. от всяка страна, което оставя едва 9 м за застрояване, които в зависимост от проекта, могат да бъдат и недостатъчни.