Интериорен дизайн / Обзавеждане

Интериорен дизайн и реализация на проекти – част 2

В предишната статия представихме комплексната услуга от създаване на проект за интериорен дизайн и пълното му изпълнение до последния детайл. В тази ще допълним с информация, за която да се оглеждате, когато избирате интериорния си дизайнер.

След представянето на визуализиран проект, въпросният дизайнер трябва да създаде план-график за изпълнението. Разбира се, той ще бъде ориентировъчен, защото има много фактори, които своевременно да забързат или забавят процеса. Но така поне ще имате представа какво да очаквате във времевия диапазон.

Комплексната услуга трябва да бъде официализирана с договор. Той включва услугата по изготвянето на проекта, както и изпълнението му. В него е важно да се конкретизира какви точно са задълженията на изпълнителите и какви са сроковете за изпълнение. Също така е добре да се добави клауза за неспазване на дадения срок и гаранция за качество.

Много компании твърдят, че „гарантират“ качеството на изпълнението, които предоставят, но истината е, че повечето от тях използват материали и продукти, които си набавят от трети страни (производители и доставчици). В този случай, изпълнителят гарантира само за това, което е произвел или предоставил като услуга лично.

Бюджетът е много важен фактор при изпълнението на всеки проект. Важно е да се коментира още преди стартирането на изпълнението до колко сте гъвкави да надвишите бюджета си.