Имоти във Варна / Имотни сделки

Имотният пазар във Варна с отлични показатели

Отличникът в имотния бизнес в България в първото тримесечие на 2021 г се оказва Варна. Въпреки сътресенията и несигурностите породени от COVID-19 пандемията, според председателят на Национално сдружение „Недвижими имоти“ Добромир Ганев, Варна е сред малкото населени места в България, където тенденциите за покупко-продажба на имот са по-скоро положителни.

Това може да се обясни с желанието на хората да активират спестяванията си и да ги превърнат в инвестиции, като най-добрият избор в повечето случаи е инвестицията в имот. Разбира се, тенденциите се различават спрямо различните видове имоти, но статистиките показват положителни резултати спрямо пазара на жилищни имоти.

Дори през миналата година, когато повечето населени места отчитат спад в обема от сделки на имотния пазар, Варна отчита ръст от почти 5% през първото тримесечие. За цялата 2020 г, морската столица показва най-нисък спад в имотните сделки в сравнение с останалите по-големи градове в страната.

Експертите съветват, че сега е добър момент за инвестиция и в търговски обекти, тъй като има наличие на много такива, а и наемните цени в момента са по-ниски от обикновено.

Цените на имоти във Варна остават стабилни през 2020 и началото на 2021 г, тъй като много активни проекти биват отложени или временно стопирани. Това допринася за постигането на баланс между предлагане и търсене, което запазва и равновесието в ценообразуването.