Имоти във Варна / Строителство и Имоти

Избор на парцел при съществуваща сграда и свързано застрояване

Продължаваме темата с избора на парцел, което е ключова стъпка при стартирането на строителен проект. Понякога в полезрението на инвеститорите попадат парцели, в които вече има съществуващи сгради, но те са на перфектния терен, на локация с чудесен достъп и добро разположение спрямо заобикалящите ги сгради. Това съвсем не е причина да се откажете от парцела; напротив, това може да означава, че трябва да изберете именно този парцел за бъдещата си инвестиция.

Парцелите със съществуващи сгради са с вече изградена инфраструктура, което е едно от най-търсените специфики в модерното строителство. Друго предимство, което носи застроеният парцел, е че ако не планирате да започвате строителство веднага, може да закупите парцела и да продължите експлоатацията на съществуващата сградата, докато сте готови за събаряне и нов строеж.

В случай, че сте закупили парцел, който предполага свързано строителство или т.нар. строителство на калкан, трябва да бъдете много внимателни. Има много детайли по осъществяването на подобни проекти, които могат да бъдат или предимство, или спънка в строителството. Въпреки това, ако наистина парцелът си заслужава, не се отказвайте поради сложността му. Консултирайте се със специалист по правните казуси при строителство на калкан, който да ви напътства при ръководството на застрояването.