Инвестиции / Строителство и Имоти

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ В ИНВЕСТИРАНЕТО

Що е инвестиция?

Инвестицията e дългосрочно влагане на парични средства или капитал за придобиване на финансови инструменти или други активи. Инвестицията е свързана със спестяването и се различава от потреблението. Тя се изразява в това, да накараме парите да работят за нас. Когато купуваме стоки или ползваме услуги, това не е инвестиция.

Добрият инвеститор

Добрият инвеститор следва няколко прости стъпки, преди да предприеме действия. На първо място той трябва да разбира бизнеса, в който ще инвестира, да е компетентен в сферата му на действие. Или казано по-просто: ако се на „ти” с автомобилите, не влагайте парите си в кино индустрията.

Освен това бизнесът трябва да има постоянна история и в перспектива да изглежда сигурен. Ако фирмата не е нова на пазара, тя със сигурност е преживяла различни фази и е преодолявала конкуренцията. Това показва стабилност във времето. И тук не става въпрос фирмата да е била водеща или да е нямала проблеми. Добрият инвеститор ще се интересува как са преодолявани проблемите.

Една сигурна компания ще покаже и постоянство назад във времето при производството на продукция. Тук обаче следва да се запитаме до колко тези „постоянни” продукти имат бъдеще. Известният американски инвеститор Уорън Бъфет казва, че бизнеси със стоки за широко потребление са с ниска възвръщаемост. Ако продуктът е практически неразличим от този на конкурентите, тогава не си струва инвестицията.

Доброто управление

Важна подробност за компанията, в която ще инвестираме е тя какво управление има. Успехът на една фирма зависи от нейните управители. Ако те се отнасят към нея като своя, значи следват главната и цел. А тя е да се увеличава стойността на акциите, а не техният брой. Добрият мениджър знае как да разпредели печалбата, тъй като именно това разпределение е определящо за стойността на акциите. Тук има две възможни решения. Ако компанията е във фаза на развитие, то тогава е добре капиталът да се реинвестира. Ако обаче компанията е във фаза на залез, по-добре е той да се разпредели между акционерите.

И стигаме до чисто човешките качества на добрият управител. Той е този, който демонстрира добрите си решения, но признава и неуспехите си и е готов да ги обсъди публично. Това е демонстрация на готовност за промяна, на лоялност и честност. Факт е обаче, че повечето управители, в страха си да не изглеждат глупаво, вместо открито да признаят грешките си, те следват сляпо останалите в бранша и често взимат последващи грешни решения. Доброто управление е сравнителна гаранция за успешна инвестиция.