Имоти във Варна / Строителство и Имоти

Архитектурното наследство на Варна

Архитектурата на един град представлява не само част от неговото историческо наследство, но и антропологичен туристически обект. Тя придава изразена индивидуалност и уникалност на населеното място.

През миналата година екип от ентусиасти създават първата дигитална платформа за събиране на база данни, отнасящи се до архитектурните обекти на Варна. Това е „Информационен регистър на недвижимото културно наследство на Варна“, където специалисти и туристи могат да намерят изчерпателна информация за всяка историческа сграда в града.

Не един талантлив архитект е оставил своя почерк в урбанистичното развитие на морската столица. Независимо от своето предназначение, всяка историческа сграда във Варна има своята история.

Създателя на Варна

Един от най-видните варненски архитекти, оставил най-голям почерк в облика на града е Дабко Дабков, чиято статуя може да бъде намерена в центъра на Варна. Той е първият и единствен български архитект, почетен с паметник.

В периода 1905–1912 година е архитект и окръжен инженер и участва в изграждането на множество известни обекти, поради което старите варненци го считат за „Създателя на Варна“. Той е създателя на аквариума, дом на архитекта, хотел Лондон, хотел Мусала, зоологическата градина, кино-театър Ранков, Турската баня и др. Архитектът черпи вдъхновение от различни точки на света – Япония, САЩ и др.